หวขอเวบ

ประกาศเปิดซองสอบราคา
 ประกาศยนซอง.jpg
 ปงปอง

ประกาศผลสอบ Pre-test (PW) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สามารถดูผลสอบได้จาก ลิงค์ >>> https://drive.google.com/…/1-BQUeZVGVQOasxdSpdvPLfmYkzU8JTwe

                                                 pretest