ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่อง การเปิดเรียนของโรงเรียนปัญญาวรคุณ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนปัญญาวคุณ มีดังนี้
📌 นักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1-ม.6 ให้สลับกลุ่มมาเรียน (กลุ่ม A และ กลุ่ม B) **โดยวันที่ 8-11 ก.พ. 64 นี้ กลุ่ม B มาเรียน กลุ่ม A เรียนออนไลน์**
📌 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP, Gifted) ม.1-ม.3 ให้มาเรียนในชั้นเรียนทุกวัน โดยไม่ต้องสลับกลุ่ม
📌นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ม.4-ม.6 ให้สลับกลุ่มมาเรียน (กลุ่ม A และ กลุ่ม B) **โดยวันที่ 8-11 ก.พ. 64 นี้ กลุ่ม B มาเรียน กลุ่ม A เรียนออนไลน์**
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
☎️โทรศัพท์: 0 2413 1657
📱LINE OFFICIAL: @pwsofficial


ตรวจสอบรายชื่อ กลุ่ม A และ กลุ่ม B
https://drive.google.com/drive/folders/1okHMgeqn52I6T0IgZybcnYgvyrKhz6uh?usp=sharing

Scroll to Top