ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : บธ.บ. ภาษาจีน

E-mail : t851@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : 

E-mail : t361@pws.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. พลศึกษา

E-mail : –

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : 

E-mail : –

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ตำแหน่ง : ครู

วุฒิการศึกษา : 

E-mail : 

Scroll to Top