ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งโรงเรียนที่ 338/2566และยกเลิกการอยู่เวรรักษาความปลอดภัยเวรกลางคืน และเวรวันหยุดสถานที่ราชการ

Scroll to Top