วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

โรงเรียนปัญญาวรคุณ จัดงาน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ซึ่งในปีนี้มีคุณครูเกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่ คุณครูบุญสม พิมพา คุณครูเสรี เพ็ญสุขสันต์ คุณครูบุษบา สุทธิสัมพนิช คุณครูวาสนา พงษ์ภักดี คุณครูมาโนช ศรีจารุเมธากร และคุณครูศรีสุดา ศรีจารุเมธากร ภายในงานมีพิธีแสดงมุทิตาจิต การมอบของที่ระลึกจากท่านผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร และจากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มีการแสดงจากคณะครู โดยมีนางสาวเยาวณี เสมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ปัญญาวรคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู อดีตผู้บริหารโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนปัญญาวรคุณ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปัญญาวรคุณ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

ชมภาพเพิ่มเติม และดาวน์โหลดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/QeQQX1ja7htoPsJN7

Scroll to Top