การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนปัญญาวรคุณ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ
ในปีนี้ได้รับความสนใจจากท่านผู้ปกครอง และนักเรียนจำนวนมาก

ชมภาพเพิ่มเติม และดาวน์โหลดได้ที่ : https://photos.app.goo.gl/w1Qqi3xeu7iYYLSN9

Scroll to Top