ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 3-4 โดยวิธีคัดเลือก

ข่าวประกวดราคา

ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอ

Scroll to Top