ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566

ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Scroll to Top