ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าที่พยาบาล ปีงบประมาณ 2566

ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าที่พยาบาล ปีงบประมาณ 2566
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์
กดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล

Scroll to Top