วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

โรงเรียนปัญญาวรคุณ จัดงาน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ซึ่งในปีนี้มีคุณครูเกษียณอายุราชการ
ทั้งหมด 6 ท่าน

Read more

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

นางสาวเยาวณี เสมา ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวรคุณ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่(ม.1)

Read more