ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่อง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงโรงเรียนปัญญาวรคุณ ปีงบประมาณ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนปัญญาวรคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้นค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนปัญญาวรคุณ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้นค้าจำหน่ายอาหารใน

Scroll to Top