วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

โรงเรียนปัญญาวรคุณ จัดงาน “วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ซึ่งในปีนี้มีคุณครูเกษียณอายุราชการ
ทั้งหมด 6 ท่าน

Read more